Bioenerjinin Tanımı

Biyoenerjinin kelime anlamı; doğal olan enerjidir. Bilim; insan organizmasının yalnız moleküllerden oluşan fiziksel bir yapıya sahip olmadığı, tüm kainatta olduğu gibi, bir enerji alanına sahip olduğunu artık doğrulamıştır.

Bio enerji, kainatın içindeki ve dışındakilerin yaratıcısı olan yüce Zatın katından, bütün yarattıklarının üzerine gönderdiği KOZMİK ve TOPRAK Enerjisidir. Bununla birlikte insan bedenini, bedenindeki hücreleri saran, her canlıda ve maddede bulunan, kendine özgü toprak ve kozmik enerjilerine, kendi içerisinde (yin/yang) devreleri bulunan doğal enerji akımlarına, Bio enerji denilmektedir. Her maddenin manyetizması pozitif/negatif kutbu, bir atomik yapısı ve frekans yoğunluk değerleri vardır. Vücudumuzun da 12 mini volt elektrik enerjisi ile çalışması bu gerçekliğin en somut ifadelerindendir.

Vücut içerisinde, sürekliliği olan bu titreşim, düşük voltajlı elektromanyetik akım; fiziksel bedenle sınırlı değildir, bir bedenden diğerine veya maddeye akış yapılabilir. Sağlıklı bir vücutta negatif bir enerji bulunmaz. Vücudun herhangi bir yerinde problem varsa, o bölge negatif enerji üretmeye başlar ve beyin o bölgeyle iletişimini sağlayamaz. Bunu kablosu kopmaya yüz tutmuş bir cihazın ara ara çalışması gibi düşünebilirsiniz. Ancak kablonun tamamen kopması halinde enerji tamamen kesilecektir. Bu nedenle; bedenimizin tümünü ayakta tutan beyinin düşünce ve yapılandırma bölümü ile aradaki bağı kopartmamak için enerji sistemimizin sürekli dengede olması gerekmektedir.

İnsan da; Kan dolaşımı, salgı bezleri, lenf dolaşımı, sinir sistemi, kalp, pankreas, akciğer, kalın ve ince bağırsak, mide, dalak, idrar torbası, böbrek, safra kesesi ve karaciğeri çalıştıran 7 ana çarka vardır. Aynı zamanda bunlara elektrik akımıbir başka deyişle yaşam enerjisi (chi sağlayan), 28 tali çarka, 12 meridyen ve bunların üzerinde 400 enerji noktası, meridyen dışında da 2000 civarında enerji noktası, pozitif ve negatif iki elektrik akımı bulunmaktadır. Tüm bunlar dolaşım boyunca bedenin dışında bir manyetik alan (aurayı) oluşturarak, binlerce akapunktur noktası ile milyarlarca hücrenin çalışmasını ve yenilenmesini sağlar.

Maddenin kendi özüne uygun haline yin/yang denge hali denir. Günümüz teknolojisi ve yaşam koşulları yin/yang devre değerleri üzerinde etkendir. Bu etki maddenin yin/yang dengesi bozarak diğer frekanslara daha açık hale gelmesi; canlı ya da cansız maddelerin daha çabuk bozulmasına neden olur. Maddenin özüne aykırı frekanslar maddenin yapısını bozar. Bu durum insan ve eşya içinde farklılıklar göstermekle beraber benzer etkileşimlere neden olurlar. Stres, üzüntü, öfke, korku, takıntı, yorgunluk ( Negatif, olumsuz duygu ve düşünceler) vücut direncini düşürüp dengeyi bozar. Bağışıklık sistemini çökertir. Bio enerji tıbbı ise tüm sistemin dengelenmesi ve şifasının sağlanmasında etkin bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi canlı cansız her maddenin bir enerjisi olduğu gibi;bu enerjilerin frekansları, renkleri, azlığı, çokluğu ve yoğunluklarına göre de çeşitlilik göstermektedir. Artık Kirlian fotoğraf tekniği ile laboratuar incelemelerinde insan enerjilerini, çarka ve auralarını, hastalıklı organlarını ayrıca maddelerinde bio enerjileri olduğu gerçeğini bilimsel olarak görüntülemeyi başarmış ve açıkça ortaya koymuştur. Sadece birkaç dakikalık bio enerji seansıyla kişinin aurasındaki olumlu değişim oldukça şaşırtıcıdır. Tıp camiasında da artık bir çok doktor hastalarına bio enerji şifa seansı uygulamaktadır. yöntemdir.

Bioenerji şifacılık dalında  asla bölgesel çalışma yapılmaz. Beden bir bütündür. Kişi hangi sağlık şikayetiyle bioenerjiste müracaat etmiş olursa olsun, bioenerji uzmanı daima insan VÜCUDUNUN  BÜTÜNÜNE terapi yapar.

 

Biyoenerji Şifa Çalışması bir DENKLEMdir.

KAİNAT +BİOENERJİST+ DANIŞAN =DENKLEM

İyileşen, hastalık yada sakatlık değildir; kişinin bünyesidir.

Uygulanan ve aktarılan enerji şifası kişinin bedeninden haftalar geçse de asla çıkmaz. Kişide şifa süreci devam eder. Gelmesi gereken en uygun seviyeye gelir.

Instagram Fotoğrafları