Pandül & Sarkaç

En basit tabiri ile, sabit bir nokta ya da eksen çevresinde ağırlığının etkisiyle salınım yapan hareketli katı cisimlerden oluşan maddesel sisteme sarkaç denir.

 Sarkaçların çeşitli türleri ve çok değişik kullanım alanları vardır. Örneğin jeologların yaptığı maden araştırmalarında duyarlılığı yüksek olan Holweck-Lejay’ in esnek sarkacından yararlanılır. Herhangi bir yerde bulunan maden cevheri ya da petrol o yerin ivmesinde düzensizliğe neden olduğundan ivmenin bulunan değeri buradaki maden yatağının miktarı ya da cinsi hakkında bilgi verir.

Pandüller; doğal taşlardan ( Kuvars Ailesi ), metalden, pirinçten, camdan, hatta tahtadan yapılabilirler. Şifa çalışmaları ve yüksekbenlik le iletişim kurarak yanıtlar almak için doğal taşlardan yapılan Pandülleri kullanmalıyız.

 

Pandülümüzün bizim ile uyumlanıp programlama yapılabilmesi için dünya üzerinde var olduğu andan, elimize gelene dek geçirdiği evrede üzerine toplamış olduğu bütün negatif enerji ve bilgilerden arındırılması gereklidir. Bazı kaynaklarda sarkacın saf alkole batırılıp, alkolde bir saat kadar bekletildikten sonra deniz tuzu, kaya tuzu ya da bulunamadıysa normal tuz ile ovulması gerektiği belirtilir. Oysa taşların sertlik dereceleri önemlidir. Bu yüzden her bir taş tuzlu su yada alkol değil suyla bile fazla temas etmemesi gerekir. Bir ametist taşı nın sertlik derecesi 7 nin üstündedir. tuzlu suyla yıkanır bir azurit, malahit gibi sertlik derecesi düşük olan taşlar suyla temas ederse etkisini yitirir.

Sarkaçlarımız a soru sorduğunuzda ve doğru cevap verdiğinde şunu unutmayalım. Taşlar dan asla medet ummuyoruz. Daha iyi görebilmek için gözlük kullanıyoruz, gözlük den medet ummuyoru z sadece gözlüğün camın dan yardım alıyoruz. Taşlar dan da medet ummuyoruz. Rabbimin yarattığın dan faydalanıyoruz. Kainattaki hiçbir şey sebepsiz yaratılmamış tır. Sarkaçlarımızı mutlaka hafta da bir ya da en geç ayda bir, bir gece  toprak içine konulmalıdır. Topladığı enerjiyi atsın diye   ve mutlaka Pandülü müzü bir kişiden bir kişiye kullandığımız da önce suya  ve işlem bittiğin de de suya tutmalıyız. Enerjilerin karışmaması için. Sevgi olsun, ışık olsun.

Nerede kullanılır

* Çakra kontrolunda: Herhangi bir çakrada tıkanıklık olup olmadığını anlamak üzere çakranın üzerinde tutularak bakılır. Evet,   pandül dönerse çakra açıktır, ileri geri giderse  kapalıdır. Tıkanık çakrada çakra açım kelimesi söyleyerek çakraları açtırabilirsiniz. ÇAKRA, BİLİNÇ ALTI AÇILMASI  İÇİN OLUMLAMALAR :. Her bir rahatsızlıklarının sebebi  mineral azlığı ve fazlalığın dan oluştuğu gibi bilinç altı çok önemlidir. işlerin ters gitmesi de bilinç altı çakraların kapalılığından oluşur. Bir buçuk ay yada mutlaka 21 gün düzenli ve sabah akşam sesli  söylenmesi gerekir. sayı önemli değildir, niyetler önemlidir. 1. ÇAKRA, ;Ben mucizelere inanıyorum. Ben bu mucizelerin kendi hayatıma sevgiyle girmesini davet ediyor ve kabul ediyorum. 2. ÇAKRA:İlahi güce inanıyorum ve ben bu ilahi gücün beni ve sevdiklerimi koruduğunu biliyorum. Ben güvendeyim, benim sevdiklerim güvende. 3. ÇAKRA;Ben gerektiğinde hayır diyebilirim ve ben hayır dediğimde insanlar beni rahatlıkla anlar ve ben insanları rahatlıkla anlarım. 4. ÇAKRA ;Kendi hayrım ve kendi bütünlüğüm için bugüne kadar beni üzen beni kıran tüm insanları affediyorum. Hakkımı helal ediyorum. kendimi seviyorum, kendime olan tüm kızgınlıklarımı affediyorum. Ben kalbimi özgür bırakıyorum. 5. -6 ÇAKRA: Geçmişte anne karnından itibaren her ne yaşandıysa yaşanması gerekiyordu  yaşandı ve bitti. Ben geçmişi özgür bırakıyorum. Ben geçmişi affediyorum. Anne ve babadan gelen, atalardan gelen sırtıma yük olan ve beni yük bilen tüm atalarla kader bağımı sevgiyle kesiyorum. ben geçmişi affediyor ve  özgür bırakıyorum 7. CAKRA, seviyor ve seviliyorum hakettiğim istediğim  tüm sevgiyi hayatıma sevgiyle  davet ediyor  ve sevgiyle kabul ediyorum. www belgin dal. com  chakra temizliğinde ayrıca’’Chakralarımın tamamen dengeli ve pozitif enerjiyle çalışmalarını seçiyorum. Sahip olduğum yüksek pozitif enerjiyi en güzel şekilde ve faydalı alanlara yönelterek kullanmayı kabul ediyorum. Chakralarımın hemen şimdi nazikçe ve etkili olarak temizlenmesine, dengelenmesine ve pozitif enerjilerle dolmasına niyet ediyorum. Niyetim hemen şimdi gerçekleşmeye başladı ve bunun için teşekkür ediyorum. ’’

NOT :Abdestli halde iken ‘’Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Kerim (Celle  Celalühü ilave ederek)’’ isimlerini 100 er kere tespihle tekrar etmek chakralarımızın temizlenmesinde büyük fayda sağlar.

*Sarkacınızla bulunduğunuz iş yerin , evinizi temizleyebilirsiniz. Pandülün zincirinden tutarak odanın ortasında tutarak Rabbim senin yarattığından faydalanıyorum, bu odayı kötü ve negatif enerjiden temizle  ve pozitife çevir deyiniz. Bolluk bereket, huzur, sağlık burada diyerek kodlama yapabilirsiniz.

*Uykusuzluk çekenler ve eşleri arasında problemi olanlar sarkacı yataklarının üstüne tutarak, sen benim taşımsın lütfen bu yatakta ki negatif enerjiyi al. pozitife çevir, rahat uyku benimle yada eşimle, çocuğumla diyerek kodlayınız. Hatta eşimin sevgisi benim, benim eşimin sevgisi  huzur sağlık mutluluk bizimle  diyerek kodlayınız.

*Pandülün izle bir başkasının rahatsızlığında iyileştirme yapabilirsiniz. Pandülü nizi  kişinin hasta bölgesine tutarak kişinin ismini vererek bu kişinin baş ağrısını geçir ve geçirdiğini kişiye hisettir deyiniz. İşleme başlamadan önce pandülü nüzü mutlaka önce suya tutunuz. işlem bittiğinde de suya tutunuz ki enerjiler karışmasın. kişi sizden uzakta ise kişinin resmini alarak yine şifalandırma çalışması yapabilirsiniz.

* Kaybolan bir eşyanın bulunması için kullanılabilir Evin içinde mi kayboldu diye sorulabilir. Evet diyor ise elimizde sarkaçla odaları dolaşabilir, dolaplara tutabilir, burada mı diye sorabiliriz.

* İnsan anatomisi gösteren bir resim alınarak o resmin üzerinde sarkaç çeşitli yerlere tutulmak suretiyle herhangi bir kişinin sağlık sorunu hakkında bilgiler almak üzere sorular sorulabilir.

* Herhangi bir gıda maddesinin veya herhangi bir rengin üzerine tutularak, bunun bizim için yararlı olup olmadığı sorulabilir.

* Bir insanın bizimle ilgili düşüncelerinin pozitif veya negatif mi olduğu yolunda sorular sorulabilir.

* Bir mülk alırken veya kiralarken onun olumlu veya olumsuz mu olduğu, orada huzur bulup bulamayacağımız, oranın negatif ya da pozitif bir ortam mı olduğunu anlamak üzere sorular sorulabilir.

Dikkat edilmesi gereken hususlar

* Sarkacımızı birinin kullandığı yolunda kuşkuya kapılır isek; sarkacı yeniden arıtmamız ve programlamamız gerekir.

* Sarkaca abuk subuk sorular sorarak kötü ve anlamsız konularla uğraşmamız doğru değildir.

* Aynı soruyu defalarca, değişik cümlelerle sormayıp, sarkaç gerekli ve anlamlı yerlerde kullanılmalıdır.

Kristal Taş Terapi Tarihi

Kristal kuvars taşların ana vatanı Tibet’tir. Kristal taşların üçüncü göz çakrasını açmasında yardımcı olduğu gibi Tibetliler Kristal taş terapisini çok eski zamanlardan beri kullanmaktadırlar, Tibetin yanı sıra Eski Mısır, Güney Amerika, Hindistan ve Mezopotamya uygarlıkları da Kristal taşların çok kullanıldığı kültürlerdir. Maya’lar, İknalar ve Astekler gibi kadim uygarlıklar kristal taşları hem mistik ritüellerinde hem de fiziksel ve ruhsal tedavilerde kullanmışlardır. Günümüzde de taşlar Ortodoks tıp’ta da kullanılmaktadırlar. (Aleksandrit uçlu lazer cihazları, Ultrasonlarda kullanılan kuvars kristalleri gibi).

Ezoterik ve Okultik düzeyde de taşlar ve kristallerden meditasyon, inisinasyon, daha yüksek bilinç düzeylerine geçmek için yararlanılmaktadır. Binlerce yıllık geçmişi olan bu gizemli şifa araçlarını günümüzdede kullanılmaya başlanmıştır.

Eski Atlantis’in ve Mu kıtasında bulunan bütün şehirlerinin kristal güçlerce beslendiği, Atlantis ve Mu kıtasının batmasına da bu gücün kötüye kullanımının neden olduğuna inanılır. Birçok ülke kültüründe taşlar iyileştirmeden tutun kötülüklerden korunmaya, statü belirlemeye, geçmiş ve gelecekten bilgi almaya kullanılmışlar ve kullanılmaktadırlar.

Kristaller ve taşlar evrendeki en yüksek enerji formu olan makro kozmik enerji ışığını alma, bulundurma, yansıtma, yayma, kırma özelliklerindedirler. Bütün maddelerde olduğu gibi Taşlarda atomlardan oluşurlar. Atomların da proton, nötron ve elektron adlı daha küçük parçacıkları vardır. Kuantum fiziğine göre aslında enerjinin bu en küçük parçacıkları madde bile değil kozmik güce bağlı hareket eden enerji titreşimleridir.

Şifalı  taşların güçlü enerjileri, oluşum süreçlerinin milyonlarca yıla yayılmasından ve bu süreçte birçok kozmik enerjiyi bünyelerine almalarından kaynaklanmaktadır. Her taşın farklı enerji titreşimi ve farklı enerji yapıları vardır. Bundan dolayı kodlanmış ve programmış Kristal kuvars taşlarını üzerinde taşıyan kişiler binlerce yıl üzerlerinde birikmiş şifalı kozmik enerjilerden etkilenirler.

Doğadaki bulunan tüm taşların bir enerjisi olduğu bilimsel olarak da kanıtlanmış olması ayrıca; Vücudumuzda bulunan 7 Ana Çakra ve 12 Ayrı meridyenler üzerinde birikmiş blokajları ve negatif enerjileri temizlediklerinden, saf ve berrak yapılarıyla kristal taş terapisinin önemi günden güne artmaktadır. Diğer terapi türlerinde de olduğu gibi kristal terapide de, kişinin enerjisi dengelenerek şifa verilir. Ancak bu terapide enerji dengelemesi, doğal taşların enerjisinden yararlanılarak yapılır. Enerji blokajı ortadan kalkınca fiziksel ve zihinsel iyileşmeler görülür.

Instagram Fotoğrafları